Radni na placach budowy „Mieszkanie Plus”

Kilka dni temu na placach budowy mieszkań czynszowych gościliśmy radnych miejskich.  Rajcy, wizytując place budowy, wysłuchali informacji prezesa JTBS-u, Jerzego Wolskiego o postępie prac związanych z realizacją budowy mieszkań. Przypominamy, że jarociński projekt wpisuje się w rządowy program „Mieszkanie Plus”, którego realizację Jarocin rozpoczął jako pierwszy samorząd w Polsce. Obecnie w…

Przetarg na budowę II etapu mieszkań czynszowych

Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. działające w imieniu Zamawiającego: Projekt Municypalny Jarocin 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony, na zadanie: "Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych o łącznej ilości 108 lokali mieszkalnych przy ul. Siedlemińskiej w Jarocinie dz. nr 835/5, 835/7”. Szczegółowe…

Kolejne mieszkania czynszowe w Jarocinie

Projekt budowy 400 mieszkań czynszowych w gminie Jarocin wchodzi w następny etap. 23 maja 2017 r. podpisany został aneks do umowy pomiędzy Gminą Jarocin oraz Jarocińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. a Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych BGK S.A. Na jego podstawie gmina Jarocin rozpoczyna realizację II etapu budowy, tym razem…

Trwa budowa ponad 250 mieszkań czynszowych

Burmistrz Jarocina, Adam Pawlicki udzielił wywiadu Wielkopolska.tv, którego tematem był program budowy 400 mieszkań czynszowych w gminie Jarocin. Przypomnijmy, że prace związane z realizacją pilotażu rządowego programu „Mieszkanie Plus” są już dalece zaawansowane. Obecnie w jego ramach powstaje 258 lokali w trzech lokalizacjach: przy ul. Leszczyce i Siedlemińskiej w Jarocinie…
1 3 4 5