Przetarg na budowę II etapu mieszkań czynszowych

Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. działające w imieniu Zamawiającego: Projekt Municypalny Jarocin 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony, na zadanie: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych o łącznej ilości 108 lokali mieszkalnych przy ul. Siedlemińskiej w Jarocinie dz. nr 835/5, 835/7”.

Szczegółowe warunki przetargu na wymienione zadanie oraz zasady przeprowadzenia przetargu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej