HISTORIA

HISTORIA PROJEKTU

Podjęcie działań związanych z budową mieszkań czynszowych jest wynikiem realizacji programu wyborczego Burmistrza Adama Pawlickiego. Spółka JTBS rozpoczęła prace od przeprowadzenia analizy i porównania kosztów zabudowy wysokiej (bloków), a zabudowy niskiej, tradycyjnej, z minimalną ilością części wspólnych. W ten sposób już w 2015 r. została opracowana koncepcja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w zabudowie niskiej (na wzór połączonych budynków jednorodzinnych) wykończonych „pod klucz”, co pozwoliło na osiągnięcie niskich kosztów budowy, eksploatacji oraz akceptowalnej wysokości stawki czynszowej.

W wyniku przygotowań i prowadzonych rozmów z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, które rozpoczęły się w 2015 roku, w kwietniu 2016 zostało podpisane porozumienie (list intencyjny), a następnie w dniu 10 listopada 2016 r. została podpisana umowa inwestycyjna pomiędzy Gminą Jarocin oraz Jarocińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. a Funduszem Municypalnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych, za który działa organ zarządzający: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Banku Gospodarstwa Krajowego S.A. (obecnie PFR Nieruchomości S.A.). Wymieniona umowa została zawarta z uwagi na niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe przez mieszkańców Jarocina. W wyniku podpisanej umowy, została powołana Spółka Celowa do realizacji inwestycji budowy mieszkań w Gminie Jarocin, której wspólnikami są Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. oraz Fundusz Municypalny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (obecnie Fundusz Sektora Mieszkań Dla Rozwoju Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych). Zgodnie z podpisaną w listopadzie 2016 r. umową inwestycyjną do spółki celowej strona samorządowa wniosła nieruchomości gruntowe, na których będzie realizowana budowa, a z kolei Fundusz Municypalny FIZ AN, zarządzany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGK (obecnie PFR Nieruchomości S.A.), który jest inwestorem finansowym, wniesie do spółki środki pieniężne w wysokości blisko 50 mln zł.

Z końcem 2016 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie przetargowe, w wyniku którego w dniu 22.12.2016 r. podpisano umowę z generalnym wykonawcą na budowę 42 mieszkań w Jarocinie przy ul. Leszczyce oraz w dniu 11.01.2017 r. podpisano umowy z generalnym wykonawcą na budowę 96 mieszkań w Siedleminie oraz 120 mieszkań w Jarocinie przy ul. Siedlemińskiej. W I etapie inwestycji powstało łącznie 258 mieszkań. W połowie 2017 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na budowę II etapu, w wyniku którego w dniu 21 sierpnia 2017 r. została podpisana umowa z generalnym wykonawcą na budowę 108 mieszkań w Jarocinie przy ul. Siedlemińskiej (II etap). Nadzór i kontrolę nad realizacją inwestycji sprawuje Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na podstawie podpisanej umowy o pełnienie funkcji inwestora zastępczego. Jednym z załączników do umowy inwestycyjnej jest umowa dzierżawy, na podstawie której JTBS będzie przez 25 lat dzierżawił budynki mieszkalne i co roku wykupywał udziały Spółki Celowej. Po wykupieniu wszystkich udziałów, JTBS stanie się właścicielem wymienionych budynków mieszkalnych. Tym samym JTBS w ramach powyższej umowy jest zobowiązany do utrzymywania czystości oraz dbania o zieleń na nieruchomościach o powierzchni blisko 8 ha i prowadzenia bieżącej administracji nad budynkami mieszkalnymi.

Inwestycja budowy mieszkań czynszowych w gminie Jarocin jest realizowana w ramach rządowego programu „Mieszkanie Plus”, którego Jarocin jest liderem.

W wyniku realizacji inwestycji zostało obecnie oddanych do użytkowania:
– 96 mieszkań w Siedleminie przy ul. Głównej 38 A-C (inwestycja zakończona w połowie kwietnia 2018 r.)
– 120 mieszkań w Jarocinie przy ul. Siedlemińskiej 40, 42 (inwestycja zakończona z końcem maja 2018 r.)
– 42 mieszkania w Jarocinie przy ul. Leszczyce 25, 25A (inwestycja zakończona w połowie lipca 2018 r.)
– 108 mieszkań w Jarocinie przy ul. Siedlemińskiej 44, 46 (inwestycja zakończona w połowie czerwca 2020 r.)

Zrealizowane inwestycje:

Mieszkania: